• درباره هنرمند
  • برترین های هنرمند
  • آلبوم
  • David Neyrolles

  • تک آهنگ
  • هنرمندان مشابه
  • دنبال کردن هنرمند
  • David Neyrolles - دیوید نیرولز آهنگساز ، پیانیست و تنظیم کننده ی اهل فرانسه است.