• درباره هنرمند
  • برترین های هنرمند
  • آلبوم
  • Stephen Duros

  • تک آهنگ
  • هنرمندان مشابه
  • دنبال کردن هنرمند
  • Stephen Duros - استفان دوروس آهنگساز و گیتاریست سبک فلامنکو اهل کشور امریکاست.

  • Sleepwalk (feat. Simon Phillips & Jimmy Earl)
    Cirrus (feat. Simon Phillips & Mike Porcaro)