• درباره هنرمند
  • برترین های هنرمند
  • آلبوم
  • Dominique Charpentier

  • تک آهنگ
  • هنرمندان مشابه
  • دنبال کردن هنرمند
  • Dominique Charpentier - دومنیک شرپانتیر آهنگساز و پیانیست اهل کشور فرانسه است. وی تا کنون علاوه بر چند آلبوم و تک آهنگ مستقل برای چند اثر سینمایی نیز آهنگسازی کرده است.