• درباره هنرمند
  • برترین های هنرمند
  • آلبوم
  • Alishahin

  • تک آهنگ
  • هنرمندان مشابه
  • دنبال کردن هنرمند
  • Kalbimin Sesi - Single